Vizyon
Sürdürülebilir Ar-Ge, girişimcilik ve dijital dönüşüm ekosistemi ile bölgesel kalkınmayı hızlandırmak.
Misyon
OSB’deki firmaların ileri teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ürünler imal etmelerine destek vermek,
Bölgedeki firmaların üretim çeşitliliği ve kapasitesini geliştirecek çeşitli fonlarla desteklenen projeler üretmek,
Patent, faydalı model vb. FSMH sayısını artırmak,
Girişimcilere sağlanacak mentörlük, bilgi ve danışmanlık desteği ile girişimcilerin ölüm vadisini atlatarak başarılı olabilmelerini sağlamaktır.
Gaziantep OSB Teknokent Hedef Göstergeleri:
70 yerli ve yabancı girişimci firma
14 kuluçka firması
220+ Ar-Ge personeli