Firmalar için:

Teknoloji Transfer Ofisi hizmetleri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin Üniversite-Sanayi işbirliği, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ile Girişimcilik alanındaki faaliyetlerinin koordine edilmesi amacı ile faaliyet gösteren Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO), tam zamanlı uzmanlar ve akademik kadroya mensup personeli ile öğretim elemanları, sanayici ve öğrencilerden oluşan hedef gruplara hizmet vermektedir.
Ulusal ve uluslararası fon sağlayan kuruluşlara proje hazırlama ve başvuru hizmetleri verilmesi, paydaşların Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilerek fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve ilgili fonlara yönlendirilmesi,
Bölgedeki sanayicilere projelendirme desteği vererek, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB, Kalkınma ajansları, KOSGEB vb. ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmalarının sağlanması,
Patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi sürecinde araştırmacılar ve sanayicilere gerekli olan bilgi, doküman ve süreç içerisinde gerekli olan diğer hizmetlerin verilmesi,
HKÜ bünyesindeki laboratuvar, enstitü ve araştırma merkezlerinden yararlanma imkanı.

Girişimciler için:

Ön Kuluçka Birimi: Ticarileşme potansiyeli olan henüz şirketleşmemiş girişimciler GAOSB Teknopark ön kuluçka biriminde yer alan ortak çalışma alanlarında faaliyet gösterebilmektedirler. KALİTTO tarafından girişimci adaylarına verilen iş modeli ve iş planı hazırlama eğitimlerinin ardından finansman bularak firma kurma süreçlerin
Kuluçka Merkezi: İş fikrini olgunlaştırarak şirket kurma aşamasına gelen girişimciler, Gaziantep OSB Teknokent tarafından belirli sürelerle bağımsız ofisler tahsis edilmektedir. KALİTTO’nun profesyonel uzmanlarından oluşan destek ekibi ile Gaziantep OSB Teknokent girişimcilerine; pazarlama, uluslar arası iş geliştirme, finans kaynaklarına erişim, patent vb. fikri-sınai mülkiyet hakları yönetimi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi akademisyenleri ile işbirliği kurulması, proje yönetimi konularında danışmanlık ve destek hizmetleri sağlanmaktadır.

Akademisyenler için:

Öğretim elemanları, üniversite yönetim kurulunun izni ile Gaziantep OSB Teknokent’te şirket kurabilir veya bir şirkete ortak olabilir, sürekli veya yarı zamanlı görev yapabilirler.
Öğretim elemanlarının Gaziantep OSB Teknokent’teki faaliyetleri karşılığında elde edecekleri gelirler üniversite döner sermayesi kapsamı dışında tutulur.
Bölgedeki projelerde görev almak üzere sürekli istihdam edilen akademisyenlere aylıksız izin verilir, kadro, emeklilik ve özlük hakları korunur.

4691 Sayılı Kanun kapsamında Gaziantep OSB Teknokent tarafından Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım firmalarına sağlanan avantajlar:
% 100 Gelir veya Kurumlar Vergisi Muafiyeti
Yazılım Geliştirenler için % 100 KDV Muafiyeti
Ar-Ge Personelinin Ücretlerinde % 100 gelir vergisi (Stopaj) İstisnası
SGK Primi İşveren Hissesinde %50 İndirim
Temel Bilimler Bölümleri Mezunu Ar-Ge Personeline Maaş Desteği
Projelerde Kullanılmak Üzere İthal Edilen Eşyalarla İlgili Gümrük vergisi, Damga Vergisi ve Harç İstisnası
Gaziantep OSB Teknokent firmaları tarafından 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ile vasıflı Ar-Ge personeli istihdam edilebilir.