Hasan Kalyoncu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi / KALİTTO tarafından, Gaziantep OSB Teknokent girişimci ve firmalarına şu hizmetler verilmektedir:

 1. Bilgilendirme, Tanıtım, Eğitim ve Seminer Hizmetleri: 
  Gaziantep OSB Teknokent firmalarının ihtiyacı olan konularda eğitim, seminer ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmesi, tanıtıcı materyaller ve duyurular hazırlanarak yayınlanması
 2. Proje İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri:
  Dış finansman kaynakları ile desteklenen projelerin izlenerek, teknoloji ve inovasyon yönetim kapasitenin değerlendirilmesi ve bu potansiyelin gelişmesini sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
 3. İşbirliği ve Proje Geliştirme Hizmetleri:
  Gaziantep OSB Teknokent firmalarının fon kaynaklarına (ulusal ve uluslararası hibe programlar, yatırımcılar, iş melekleri, risk sermayesi, özel fonlar ve diğerleri), ulusal ve uluslararası ölçekteki işbirliği (üniversiteler ve diğer firmalar) fırsatlarına erişmesi için danışmanlık  ve ağ oluşturma hizmetleri sağlanması.
  Üniversite-sanayi işbirliği (akademisyenlere ve araştırma alt yapılarına erişim) artırılması için programlar gerçekleştirilmesi.
 4. Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Hizmetleri:
  Projelerde ortaya çıkan fikri sınai mülkiyet haklarının (FSMH) koruma altına alınması için danışmanlık hizmetleri sağlanması.
  Lisanslamaya konu olabilecek fırsatların tespit edilerek bu süreçlerin danışmanlık hizmeti ile desteklenmesi.
  Fikri sınai mülkiyet haklarının ilişkili olduğu teknolojiler için yatırım arayan girişimcilere teknoloji ticarileştirme süreçlerinde destek verilmesi, pazar araştırma, iş planı hazırlama ve değer önerisi geliştirme konularında danışmanlık hizmetleri sağlanması.

https://kalitto.hku.edu.tr/