AVRUPA DİJİTAL İNOVASYON MERKEZLERİ(ADİM)KOORDİNASYON TOPLANTISI

Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (Adim) Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.